Showing 37–48 of 53 results

Level : Yellow
Teacher : Damien Schmitt
Instrument : Batterie

Level : Red
Teacher : Andre Ceccarelli
Instrument : Batterie

Level : Red
Teacher : Andre Ceccarelli
Instrument : Batterie

Level : Yellow
Teacher : Dominique DiPiazza
Instrument : Basse

Level : Red
Teacher : Virgil Donati
Instrument : Batterie

Level : Red
Teacher : Andre Ceccarelli
Instrument : Batterie

Level : Yellow
Teacher : Alain Caron
Instrument : Basse

Level : Yellow
Teacher : John Roney
Instrument : Clavier

Level : Yellow
Teacher : Pierre Côté
Instrument : Guitare

Level : Yellow
Teacher : Dominique DiPiazza
Instrument : Basse

Level : Yellow
Teacher : Alain Caron
Instrument : Basse

Level : Yellow
Teacher : Pierre Côté
Instrument : Guitare