Showing 49–58 of 58 results

Level : Yellow:Medium
Teacher : Pierre Côté
Instrument : Guitare

Level : Yellow
Teacher : Dominique DiPiazza
Instrument : Basse

Level : Green:Beginner
Teacher : Alain Caron
Instrument : Basse

Level : Green:Beginner
Teacher : Damien Schmitt
Instrument : Batterie

Level : Yellow
Teacher : Pierre Côté
Instrument : Guitare

Level : Red
Teacher : Damien Schmitt
Instrument : Batterie

Level : Yellow
Teacher : Jean-Philippe Fanfant
Instrument : Batterie

Level : Red
Teacher : Andre Ceccarelli
Instrument : Batterie

Level : Yellow
Teacher : Virgil Donati
Instrument : Batterie

Level : Yellow
Teacher : Thomas Lang
Instrument : Batterie